петък, 19 декември 2008 г.

ДЕГРАДАЦИЯ НА ГЕОМАГНИТНОТО ПОЛЕ

назаем от: NASA

Както съобщи Прес – службата на NASA, анализа на събраните данни от апаратите THEMIS за магнитното поле на Земята и процесите вътре в него, говорят за крупна деградация на земното магнитно поле.

Неочаквано голяма по размер област, в която магнитосферата фактически отсъства, нейната странна и трудно обяснима конфигурация и неяснотата около факторите предизвикали деградацията, правят откритието доста тревожно. Не е ясно, подобна деградация дали е временен и обратим процес, обусловен от случайни фактори, или се явява тенденция с трудно предсказуеми последствия.

Съгласно получените от апаратите THEMIS данни, областта на деградация се е образувала в магнитосферата на Земята, на 3 юни 2008 г. Нейните размери с порядъци превишават най-песимистичните до този момент оценки за размерите на образувания от такава природа и четири пъти превишават размерите на самата Земя. Оценката на потока заредени частици преминаващи през отвора са около 10 на степен 27 частици в секунда.

Обстоятелствата около получаването на деградацията, също остават загадъчни. По-рано се предполагаше, че деградация на магнитосферата е възможно да се получи при взаимодействие с магнитното поле на Слънцето при „южна” ориентация на силовите линии. При дадения случай ориентацията на силовите линии е противоположна. Причините за аномалното поведение на магнитосферата остават непонятни.

Празнини в разбирането на природата на живите организми не позволява да се направи прогноза за въздействието върху земната биосфера. Може само да се твърди, че геомагнитните бури в този случай ще бъдат с безпрецедентна интензивност.

NASA

вторник, 16 декември 2008 г.

СФЕРА НА ДАЙСЪН И ТЪРСЕНЕ НА ИЗВЪНЗЕМЕН РАЗУМ

Freeman Dyson


През 1960 г. американския физик Фримън Дайсън (Freeman Dyson), предлага около Слънцето да се построи гигантска сфера за пълноценното използуване на слънчевата енергия. На около 150 милиона километра от Слънцето (т. е. някъде там, където се намира нашата планета) да се направи огромна сферична черупка около централната ни звезда, която да я обгърне от всички страни. Тази черупка трябва да бъде направена от леки и твърди материали с правилни форми (Дайсън предлага октаедри).Така по този начин се получава една изкуствена сфера, по вътрешната повърхност на която ще се „отлага" цялата енергия на Слънцето. Тази конструкция получава името „Сфера на Дайсън”. Ако е достатъчно за енергиен източник може да се построи само един или няколко пръстена, но колкото са повече толкова по-добре, като идеалния случай е сфера. Така ще се получи една огромна слънчева батерия.

Пръстен на Дайсън
Натрупаният опит от човечеството красноречиво говори, че колкото по развита е една цивилизация толкова повече тя се нуждае от големи количества енергия. За получаването на енергия, една високотехнологична цивилизация може да построи и използва тази мащабна инфраструктура – сфера на Дайсън. Звездата ще остане невидима във видимия и ултравиолетовия диапазон, но инфрачервеното излъчване в резултат от неминуемото нагряване на сферата, ще направи структурата видима от Земята . Тези напълно логични мисли са вдъхновили някой ентусиасти да търсят признаци, които да свидетелстват за съществуването на сфери на Дайсън. Използвайки спътника IRAS , влязъл в действие през 1983 г., е съставена подробна инфрачервена карта на небесната сфера, като първоначалният анализ на резултатите показва, че подходящите кандидати са около 250 хил. Информацията събрана чрез различните светлинни филтри се оказва малка да се стесни тази бройка и да останат най – перспективните кандидати.

Сфера на Дайсън
В наши дни нова страница в тази история отваря физика Ричард Кариган (Richard Carrigan), отсявайки около 10 хил. кандидата в широкия инфрачервен спектър, той се спира на 17, от които 4 изглеждат като сфери на Дайсън. За съжаление, характеристиките на всички тези обекти със същия успех могат да бъдат обяснени с присъствието на облак водород около звездата – масово разпространено явление при по стари звезди. Подобно проявление може да се наблюдава и при обикновен астероиден пояс подобен на този в Слънчевата система. Астероидите подобно на пръстен на Дайсън, екранират част от излъчването на звездата и сами излъчват в инфрачервения спектър.

По "Популярная механика"

понеделник, 1 декември 2008 г.

УДИВИТЕЛНИ СВОЙСТВА НА ВОДАТА


Водата, всеки я познава. Около 71% от земната повърхност е покрита с нея, както и същото количество в нашето тяло. Универсален разтворител. Животът на планетата Земя е немислим без нея. Всеки е учил по химия нейната формула. Два атома водород и един атом кислород. При стайни условия водата е прозрачна, безцветна течност без вкус и мирис. Под нула градуса по Целзий преминава в твърдо агрегатно състояние, а при над 100 градуса започва бурно изпарение.

Водата е в основата и на климата на Земята. От нейното движение зависи, къде, как и какво ще бъде времето.

Това съединение е толкова познато, че дори не го забелязваме и не очакваме от него да се държи странно. Направо скука, но водата явно проявява свойства за които няма обяснение досега. Ето някой от тях.

1. Горещата вода замръзва по - бързо от хладната.
Ха, изненада. Един ученик от Танзания през 1963 г., забелязва този ефект. Опитната постановка е елементарна, да се чуди човек как не е забелязано това свойство. Поставяме във фризера два еднакви съда с равно количество вода, като водата в единия съд е със стайна температура , а във втория тя е 100 градуса по Целзий, то първа ще замръзне водата от втория съд. Този ефект залужено носи името на своя откривател - Ерасто Мпемба. Кой знае колко научни труда са посветени на "ефекта на Мпемба", но мисля, че още няма пълно обяснение на феномена.

2. "Свръхохлаждане" пречи за формирането на лед.
Всички знаем, че при нула градуса по Целзий се образува лед в изключение на случаите, когато това не се случва. :) Това явление се получава, когато окръжаващата среда не съдържа центрове или ядра на кристализация, провокиращи образуването на кристали. При отсъствието на ядра водата остава в течно състояние дори при температури доста по-ниски от нула градуса по Целзий. Когато процеса на кристализация започне то водата мигновено се превръща в лед.
Този феномен е добре познат в северните държави, като "Леден дъжд".

3. "Стъкловидна" вода.
При минус 120 градуса по Целзий ледът става тягъв, като петмез, а при минус 135 градуса ледът се превръща в "стъкловидна" вода - твърдо вещество с отсъствие на кристали.

4. Квантовото число на водата.
През 1995 г. при провеждан експеримент по разсейване на неутрони,  се е получил неочакван резултат, било открито, че неутроните насочени към молекула вода "виждат" 25% по-малко протони на водорода.  Химическата формула на водата от Н2О става Н1,5О!
(Една аттосекунда е времето за което светлината изминава разстояние, сравнимо с размерите на молекулата на водата.)

5. Има ли водата памет?
Хомеопатията твърди, че слаб разтвор на лекарствен препарат може да оказва лечебен ефект върху организма и да съхрани свойствата на разтвора от първоначалната концентрация, даже ако коефициента на разреждане е толкова голям, че в разтвора не е останало нищо друго, освен молекули на водата. През 2002 г. група учени заявяват, че са успели да докажат реалността на ефекта "памет на водата", но опитите пред независими експерти по-късно, не са дали положителни резултати.

6.Посланията на водата.
Японският изследовател Масару Емото експериментира с вода изложена различни мисли, думи, музика, фотографии, написани думи и т.н. В своите книги "The Messages from Water" 1, 2 и "Water knows the answer" подробно е описал влиянието на различните въздействия върху клъстерите на водата .
В България експерименти провеждат проф. д-р Антон Антонов и маг. инж. Живко Желев, които използват двойки капки и обрисуват опитите си, за да ги разберат всички, по следния начин: "представете си, че държите чаша вода в ръце, докато слушате музика или гледате някоя картина, а има и още една – поставена на масата. Първата, както и втората, приемат всякакви влияния от околната среда – GSM-и, гравитационно поле, улицата, магнитното поле. Разликата е, че чашата в ръцете ви регистрира и вашата специфична биофизична дейност. Е, работата на нашия екип е да регистрира разликите, след което да установи как информацията въздейства на връзките между водните молекули. А тяхното свойство да се променят наистина е способно да твори вълшебства! “Водата се оказа свръхчувствителен детектор на всякакви състояния.” – обяснява проф. Антонов.

вторник, 18 ноември 2008 г.

СЕИЗМИЧНОСТ НА БЪЛГАРИЯ


На 15.11.2008 г. в 22:08 часа ( хахаха, най -вероятно по случай моя рожден ден ), в София бе усетено земетресение с магнитуд 4 по Рихтер. Тъй като голям страх обхвана целокупната ни столица и всякакви безумни твърдения навлязоха в общественото пространство, аз ще си позволя да направя една малка заемка от учебника на един от моите преподаватели във Физическия факултет към Софийския университет "Св. Климент Охридски", Академик д.ф.н. Людмил Христосков.

"Земетръсната активност на територията на страната е една от най-ярките изяви на съвременната геодинамика по нашите земи. В геологическата история, геодинамиката е изразена в тектонските и неотектонските процеси и движения и синтезирано е отразена върху геолого - тектонските и неотектонски карти, схеми и профили.
Дълбочинните разломи и свързаното с тях блоково строене на земната кора са играли важна роля в геоложкото и геотектонско развитие на страната, в оформянето на съвременната картина на нейния геоложки строеж. Редица разломи показват и съвременна активност, обстоятелство което спомага да се обоснове морфоструктурната подялба на страната. Към основните стабилни морфоструктурни области се отнасят Тракийският срединен масив и Мизийската платформа. Две са основните напречни (NE - SW) разкъсвания в нашите земи: Етрополската линия и Твърдишкият разломен сноп.
Без да се навлиза в подробности, трябва да се отбележи, че неотектонският етап в геоложката еволюция на България започва в края на миоцена, около 10 млн. години назад. От началото на плиоцена (7 млн. години) цялата страна е обект на интензивни вертикални тектонски движения, главно с позитивен знак (издигане). Формирането на съвременния релеф е започнало по това време. Значителни издигания до 2000 м. се наблюдават в Рила и Пирин, както и потъвания до 700 м. в Ломската депресия, докато в района на Бургаския залив изменения почти не настъпват. Всичко тава говори за една значителна неотектонска динамика, с изменчив по територията, а на места и твърде контрастен градиент на вертикалните движения. Това се потвърждава от геодезическите карти на съвременните вертикални движения за територията на страната. В неотектонската морфоструктурна подялба се отбелязват следните основни единици: Мизийска (Дунавска) платформа, Старопланински разседно - блоков район, Средногорски (преходен) разседно - блоков район, Рило - Родопски масив и Черноморска шелфова ивица. Върху територията на страната са документирани голямо количество тектонски и неотектонски разломи от различен ранг - от най-крупни до плитки локални разломявания.
Данните за строежа на земната кора и горната мантия в България все още не са достатъчно детайлни. От сеизмичните, гравиметричните и сеизмологични изследвания се установява, че дебелината на кората се изменя между 30 км и 50 км. Най-дебела е кората в района на Рила планина (50 км), Пирин (45—50 км), Родопите (40—45 км) и най-плитка в Мизийската платформа (30—35 км). Междинно положение заема, централната част на страната, където дебелината варира между 30 и 40 км. Трябва да се отбележи, че дебелината на утаечната покривка в Мизийската платформа е от порядъка на 4—8 км. Изследванията подсказват, че строежът на кората е твърде сложен, основните граници не се проследяват повсеместно, скоростите на сеизмичните вълни варират поради наличие на хоризонтални и вертикални нееднородности.
Картата на епицентровете маркира и границите на основните сеизмични райони в страната, отразени чрез сеизмичните зони в тях. Рило - Родопският сеизмичен район обхваща Струмската и Родопската (сеизмична зона. Средногорският район обединява Софийската, Маришката и Бургаската сеизмична зона. Североизточният район покрива Горнооряховската и Шабленската сеизмична зона.
Най-силното земетресение на Балканите и в България с огнище в кората е станало в Рило - Родопския район, Струмска зона, на 4 април 1904 г. в 10 часа и 26 минути с М = 7,8 и интензивност в епицентралната област от 10 степен. То е предшествано от много силен форшок с М = 7,3 в 10 часа и 5 минути . Макар данните за разрушенията и жертвите да не са достатъчно пълни (в българските бюлетини жертвите са единици), предхождащото земетресение е изиграло важна превантивна роля. Главното земетресение е било усетено твърде осезаемо в Будапеща, а някои очевидци в София говорят за наблюдавани земни вълни. От земетресението е активирана разломна линия със субпаралелно направление, чиито следи и сега се наблюдават в Кресненското дефиле.
В Средногорския район, по долината на р. Марица, през 1928 г. е реализирана серия от три разрушителни земетресения. Силно са засегнати Пловдив, Чирпан, Първомай и много други селища, като напълно са разрушени общо 74 000 сгради и 114 души са убити. Прецизно са документирани разломни следи върху земната повърхност с обща дължина 141 км. Това е един от малкото случаи, цитирани в световната литература, когато преди и след силно земетресение са проведени детайлни геодезични снимки. На отделни места денивелациите на терена достигат 1,5—2 м. Афтършоковата поредица продължава до края на 1933 г. След земетръсната серия от 1928 г. в страната настъпва затишие на силните земетресения с М > 6, което продължава и днес
В исторически план за Средногорския район трябва да се отбележи земетресението в София от 30 септември 1858 г. (М ~ 7, 10- 9 степен), което е разрушило голяма част от града и околностите и взело единични човешки жертви. От земетресението се е появил минералният извор в Овча купел, а софийският е загубил дебита си за 2—3 дни и се е възстановил с вода, имаща по-висока температура. Последващата осезаема за човека земетръсна дейност е продължила над 108 дни. Прекрасно описание на земетресението и последствията от него достига до нас благодарение на Сава Филаретов (Цариградски вестник, 1/13 ноември 1858 г.).
В Североизточния сеизмичен район са станали две доста силни земетресения. Първото е от 31 март 1901 г. в Шабленската зона с епицентър в морето, а второто е от 14 юни 1913 г. в Горнооряховската зона). Това земетресение е разрушило В. Търново, Г. Оряховица и околните селища. Подробно описание е дадено от Ст. Стайков.). Освен споменатото земетресение от I век пр. Хр., в исторически аспект за Шабленската зона трябва да се отбележи и земетресението през 358 г., от което във Варненския залив е образувана вълна с височина 4 м.
Огнищата на земетресенията в България са предимно в земната кора, а силните земетресения са в дълбочинния интервал 10—30 км, т. е. в самата кора. Смята се, че движенията по разривните повърхнини са твърде сложни, комплексирани от относителни хоризонтални и вертикални отмествания. Допуска се, че в Струмската, Софийската и Шабленската сеизмична зона в огнищата са по-добре изразени вертикалните движения, без това, разбира се, да се абсолютизира.
Повторяемостта на земетресенията в България е по-ниска десет и повече пъти за М <> 7 това съотношение намалява до 4—5 пъти, което означава, че приносът на силните български земетресения е значителен в реализирането на силните земетръсни въздействия в страната. Точността на оценките за N и Т чрез логаритмичната зависимост не е висока. Груба преценка може да се получи, ако се приеме, че броят N варира в рамките от N/3 до 3N и следователно периодът Т — от 3Т до Т/З съответно. Средногодишният брой на усетените в страната земетресения (М > 3 и I0> 3 степен) е от порядъка на една десетица.
Обективна преценка за сеизмичната опасност за територията на страната може да се получи по данните от прогнозното сеизмично райониране (вж. раздел 10.5). Представа за местоположението и вероятната сила на очакваните земетресения се дава от комплексната карта на възможните огнищни зони (ВОЗ) за страната (фиг. 1.7.5). Огнищните зони са за следните магнитудни интервали: 7,6—8,0; 7,1-7,5; 6,6-7,0; 6,1-6,5; 5,6-6,0; 5,1-5,5; 4,6-5,0; 4,1-4,5 и фоново поле с М<>
От картата на ВОЗ не се получава непосредствена представа за силата на възможните въздействия върху земната повърхност (макросеизмичната степен) и за вероятния период на тяхното реализиране. Тази карта е основна, за да се построят карти на сътресаемостта, т. е. на степента на очакваното въздействие за различни периоди от време, например за 100, 1000 и 10 000 години. Такива карти могат да се построят с отчитане на повторяемостта на земетресенията и моделите на макросеизмичното поле, даващи осреднените размери на площите на въздействие от 6 степен и нагоре."

"Сеизмология"
Акад. д.ф.н. Людмил Христосков

сряда, 12 ноември 2008 г.

ЗАГАДЪЧНИ СВЕТЛИНИ НА ЛУНАТА II

снимка: Space Weather

Както съобщава Space Weather, в нощта на 4 срещу 5 ноември 2008 год., астрономи са регистрирали на обърнатата към нас страна на Луната 6 взрива. Предполага се, че взривовете са предизвикани от метеорния поток Тауриди, чиито максимум е от 5 до 12 ноември всяка година. Потока Тауриди, радианта на който се намира в съзвездието Телец е свързан с кометата Енке ( 2Р/Encke) и се отличава с относително ярки метеори.

четвъртък, 6 ноември 2008 г.

СЛЪНЦЕТО В ЗАТИШИЕ II


Както съобщава Space Weather, в началото на месец Ноември, на Слънцето се е появило ново активно петно № 1007. То стана вече четвъртото петно, появяващо се на слънчевия диск през последните 30 дни . Това е съществен ръст на броя на петната след практически пълнотото им отсъствие в продължение на година.

сряда, 5 ноември 2008 г.

ТОП 200 НА НАЙ-ДОБРИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ В СВЕТА ЗА 2008

Седмичникът "The Times Higher Education", който е приложение на британския вестник Times, съвместно с международната компания "QS" са публикували своя рейтинг на най - добрите висши учебни заведения в света.

Рейтингът се базира на оценка на университетите чрез анкетиране на научни работници и работодатели от различни региони на света, също така на преподавателски състави, студенти и незавесими експерти. Повече от 6 хил. авторитетни учени от Европа, Средния Изток, Африка, Америка и Тихоокеанския регион са оценили по 100-бална система, университетите лидери в своята област.


1 Harvard University - рейтинг 100
2 Yale University - рейтинг 99.8
3 University of Cambridge -рейтинг 99.5
4 University of Oxford - рейтинг 98.9
5 California Institute of Technology - рейтинг 98.6
6 Imperial College London -рейтинг 98.4
7 University College London -рейтинг 98.1
8 University of Chicago - рейтинг 98.0
9 Massachusetts Institute of Technology -рейтинг 96.7
10 Columbia University - рейтинг 96.3
11 University of Pennsylvania -рейтинг 96.1
12 Princeton University - рейтинг 95.7
13 Duke University - рейтинг 94.4
13 Johns Hopkins University - рейтинг 94.4
15 Cornell University - рейтинг 94.3
16 Australian National University Australia- рейтинг 92.0
17 Stanford University - рейтинг 91.2
18 University of Michigan - рейтинг 91.0
19 University of Tokyo - рейтинг 90.0
20 McGill University - рейтинг 89.7.
21 Carnegie Mellon University - рейтинг 89.6
22 King's College London - рейтинг 89.5
23 University of Edinburgh - рейтинг 89.3
24 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland -рейтинг 89.1
25 Kyoto University - рейтинг 87.4

На всички, които решат да продължат своето обучение в гореизброените университети, желая успех.

Но къде са в тази класация българските учебни заведения?
Не знам. Няма сведения за тях. Дори за невероятните извори на знания като Югозападния университет и Нов български университет.
Да, има нещо нагласено, има нещо гнило в тази класация.

неделя, 2 ноември 2008 г.

ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ, ЕЛЕМЕНТИ

"По данни на Сеизмологичния център към Геофизичния институт на БАН днес 02.11.2008 г. в 02.32 минути е регистрирано земетресение с епицентър на около 320 километра югоизточно от София", съобщи БНР, цитирано от news.bg.

Това съобщение ме провокира да се произнеса по тематиката. Какво представляват земетресенията и какви са елементите на земетресенията? Все пак човек трябва да е наясно с някои основни неща от физиката, в частност геофизиката.

Земетресението е трептеливо движение на земната повърхност с неголяма продължителност вследствие на вътрешноземни причини. Сеизмологията е наука за земетресенията. Тя изучава сеизмичното поле на Земята и по-точно системите за наблюдаване и определяне на земетресенията, класификацията им, географското им разпределение и причините за възникване. Сеизмологията също така се занимава с изследване на вътрешния строеж на Земята, евентуално прогнозиране и въздействие върху земетресенията, както и за проучване и търсене на полезни изкопаеми.

Земетресенията възниквата при внезапно освобождаване на потенциална енергия, натрупана вътре в Земята или на нейната повърхност ( примерно при ядрен взрив или удар с комета, метеор и др.) и превръщането и в кинетична енергия. Освобождаването на натрупаната енергия се осъществява в определен обем вътре в Земята, наречен огнище или фокус на земетресението. Центърът на тежестта на огнището се нарича хипоцентър. Проекциите на огнището и хипоцентъра на земетресението върху земната повърхност се наричат епицентър на земетресението. Разстоянието между епицентъра и хипоцентъра е дълбочина на фокуса на земетресението.

Обикновенно големите земетресения се предхождат от едно или няколко по-слаби земетресения, наречени форшок, и серия малки земетресения, следващи голямото земетресение, наречени афтършок.

Земетресенията се класифицират по тяхната сила и наблюдаван разрушителен ефект. Първата сеизмична скала с пет степени е предложена от италианците Пигнаторио и Саркони през 17 83г. От тогава до наши дни са предложени над 50 такива скали. Тук за пример ще цитирам една от най - често използваните скали т.н.

Магнитудна скала на Рихтер:

  1. 0 - 2,0 - така нарено микро земетресение, обикновенно такива земетресения има около 8 000 на ден в света;
  2. 2,0 - 2,9 - незначително земетресение, регистрира се от уредите, около 1 000 на ден;
  3. 3,0 - 3,9 - слабо земетресение, усеща се, но не нанася поражения, около 49 000 земетресения на годината;
  4. 4,0 - 4,9 - леко земетресение, осезаемо движение на мебелите, чува се хлопане, тропане. Няма забележителни поражения. Средно годишно стават около 6 200 бр.;
  5. 5,0 - 5,9 - средно по сила земетресение, нанася значителни вреди върху зле проектирани и построени сгради в малък регион. Има видими следи и върху другите сгради. за година в света стават около 800 земетресения;
  6. 6,0 - 6,9 - силно земетресение, нанася значителни разрушения върху сградите на разстояние около 150 км от епицентъра, около 120 бр. земетресения в света за година;
  7. 7,0 -7,9 - много силно земетресение, нанася сериозни поражения в голяма област, 18 броя на година средно в света;
  8. 8,0 - 8,9 - опустошително земетресение, сериозни разрушения на стотици километри разстояние от епицентъра, средно 1 път годишно в света;
  9. 9,0 - 9,9 - катастрофално, разрушения на хиляди километри, изменят се речни корита, образуват се езера и водопади, средно 1 път на 20 години;
  10. 10,0 + - епично, никога не е наблюдавано от човека.
Оценката на земетресенията по ефекта на тяхното въздействие върху земната кора е визвестна степен необективна. Резултатите от въздействието на земетресението в даден район са съществено повлияни от типа на скалите, вида на съоръженията, които са повредени, състоянието на подпочвените води и т.н. Често епицентровете на земетресенията се намират в акваторията на океанитеи моретата, като това доста затруднява оценката на земетресението.

сряда, 29 октомври 2008 г.

НАВЕЖДАНЕТО ПРЕДИ И СЕГА, ПРИМЕРИ

През последните две, три години рядко гледам новини по някоя от българските телевизии. Нямам нерви и време да наблюдавам полуграмотни субекти да задават въпроси на други подобни, като отговорите обикновено са придружени с мазни усмивки или назидателен тон, ако въпросът е бил леко щекотлив.

Преди два, три дена обаче, в прилив на глупост, се застоях по новинарските канали, гледах Евро нюз, предаваха за големи демонстрации в Италия, Ирландия и Испания срещу скъпия живот и начина на държавно управление. После продължих да гледам и новините и по бг телевизиите - нямаше нито вест, нито кост от тези народни вълнения, но с радост бе предаден материал за референдум, провеждан в Сан Франциско за легализация на проституцията. Невероятен репортаж.

Един спомен изплува в моята глава, споменът от преди демокрацията. Тогава за нашите съюзници и Великия СССР се предаваха и пишеха само положителни материали. При нашите хора няма лошо, няма гнило, само глад, студ и дълбока благодарност към партията. Ето това е разковничето. Глад, студ и дълбока благодарност към нашите нови съюзници. Каква е разликата, СССР или ЕС? Важно е навеждането.

Вчера по БНТ видях нашия светъл пример по навеждане. Паметник трябва да се издигне на човека - г-н Шушулов. Тази пътеводна звезда, обясни на 2/3 от българския народ, че трябва да търпи своеволията на една изтървана от контрол компания, наречена ЧЕЗ, тъй като, ЧЕЗ била собственост на чешкото правителство. Какво от това, би попитал някой по-непросветен. Как какво, ще отговори висшия държавен чиновник, та Чехия от Нова година става Председателстваща на ЕС, как ние ще си позволим такава наглост - да санкционираме държавна чешка компания.

Не е луд този, който яде баницата, а този който му я дава. Стара, изтъркана поговорка, но за съжаление, отнова потвърдена.

Чудя се, откъде се вземат тези чиновници, къде живеят и къде се намира техния морал.

четвъртък, 23 октомври 2008 г.

ПО ЗЕМЯТА Е ПРОИЗВЕДЕН ГАМА ИЗСТРЕЛ

Прочетох наскоро удивителна информация, която първоначално не ме впечатли особенно, но с течение на времето, в мен започнаха да се оформят най-различни хиоптези, някой от тях доста фантастични. Интересното събитие се е случило на19.03.2008 г. Ето и самата история, която ще предам тук накратко.

На 19.03.2008 г. космическата обсерватория на NASA - Swift е регистрирала гама лъчение с необичайна мощност. Явлението, което получава обозначение GR080319B, е било толкова мощно, че съпътстващото го излъчване в оптичния диапазон e било видимо с невъоръжено око. Източникът на това се намирал близо до звездата Сегинус /гама от Воловар/, с координати 14h31m42s, +36d18'10" (2000).
Ранната регистрация на излъчването, позволява незабавно да се насочат автоматичните телескопи на TORTORA и Pi of the Sky, както и доста радиотелескопи.
Както съобщава Кралското астрономическо общество на Великобритания, анализът на събраната информация, показва, че лъчението се се състояло от два компонента - тясно насочен към Земята и относително по равномерно разпостранен в пространството.
В дадения случай, обект с неизвестна природа е произвел "гама изстрел", съсредоточен в невероятно малък ъгъл на излъчване, които е "пристигнал" на Земята. Защо "гама изстрела" е бил произведен именно по Земята с такава удивителна точност, е неясно. Според учените е съвпадение.

Хъм явно е било наистина случайно.

П.П. Благодаря на Танграта от един форум, че показа още доказателства за случайността на събитието.

четвъртък, 16 октомври 2008 г.

"Дяволските" следи


ABC News съобщи, че френски изследователи, изследвайки няколко отпечатъка на един от склоновете на вулкана Рокамонфина в Италия, са стигнали до заключението, че това са отпечатъци на хуманоиди. Тези наши прародители от вида Homo heidelbergensis, са се разхождали волно преди около 345 хил. години.

Интересно е, как научната общност приема едни артефакти за вярни и в същото време категорично отрича други. Отваряйки книгата на Майкъл Кремо "Забранената археология" ние още в първите редове се натъкваме на подобни следи.

"През 1979 г. изследователите, работещи в Източна Африка - в местността Латоли /Танзания/ - открили стъпки в пласт от вулканична пепел. Пластът бил с възраст над 3,6 млн. години. Според Мери Лики и останалите членове на екипа, следите били напълно неразличими от тези на съвременните хора."

Историята разказана от М.Кремо е по-приемлива, поне за мен. Някак си не ми допада Дарвиновата теория и по точно в частта за хората.АПОФИС

Назаем от NASA

На 13 април 2029 година на особено близко разстояние до Земята ще се приближи астероидът "Апофис - 99942". Астероидът ще прелети на разстояние от 30 до 40 хил. километра от повърхността на Земята - в този интервал е разположена и геостационарната орбита /на 35786 км над морското равнище/, на която се намират почти всички телекомуникационни и много военни спътници. По прогнози, в най-добрия случай ще посъбере апаратите, а в най-лошия ще има сблъсък със Земята. Засега не може да се каже при евентуален сблъсък, какви ще са пораженията, поради липсата на данни за реалния размер на астероида и скалния материал от който е изграден.

Много неизвестни, Брус Уилис ще трябва да ни спасява. Само да сме живи и здрави, дето се казва.

сряда, 15 октомври 2008 г.

ОКТОМВРИЙСКИ РИЛСКИ МАНАСТИР
Бог съществува!
Свято място.
Чистотата и красотата те пронизват отвсякъде.

Дано Орките - наречени стратегически инвеститори не успеят да се доберат до тази светиня.

Бог да пази българската природа от бетонните глави.
АМИН!

петък, 10 октомври 2008 г.

ТЪМНО ТЕЧЕНИЕ

Стотици галактични кубове летят към областта означена с пурпурен цвят.

Наред с такива интригуващи научни термини, като "тъмна материя" и "тъмна енергия", в най-скоро време се очаква появата и на "тъмно течение". Неотдавна е било открито, че 700 далечни галактични купа "летят" в едно и също направление на пространството. Възможно е там да има скрито нещо невиждано, непонятно, но много, много голямо.

По Science

НОВИ СНИМКИ НА МЕРКУРИЙснимки: NASA

На 6 октомври 2008 г., сондата Messenger за втори път мина близо до Меркурий и направи снимки. Яркият кратер в центъра на диска на планетата е кратера Койпер, които е бил сниман от апарата Mariner-10 през 70-те години на 20-и век. Лъчевата структура напомня лунния кратер Тихо.
На много въпроси ще търси отговор Messenger. Единият е свързан с ядрото на планетата, което по изчисления трябва да бъде твърдо, желязно, с огромни размери, приблизително колкото размера на Луната, но измерванията на магнитното поле на планетата, говорят за течно ядро, което е почти невъзможно.

понеделник, 6 октомври 2008 г.

ГОЛЯМОТО ЧЕТЕНЕ, АМА НА КАКВО?

Трите национални телевизии направо ме "изкъртиха". Всяка една от тях се бори за моя sms. За какво им е моето кратко събщение? Какво искат да им напиша? Че са невероятно гледаеми или че без тях не мога да заспя? Не, приятели, текста почти няма значение, важен е самият акт на изпращане, защото към вашата телефонна сметка се прибавят незначителни суми, а тези суми отиват към невероятните продуценти на наблюдавани, пеещи, някакви танцуващи, оцеляващи, а наскоро и четящи.
Кой е най-любимият роман на българската публика?
Това е въпросът на безспорно най - безобидното за човешката психика предаване от изброените по-горе. Гледах встъпителното предаване, добре замислено, поканени доста грамотни хора, но смачкано откъм време. Нещо все пак имаше полезно, разбрах на по-голяма част от бг елита предпочитаните автори и романи. Майн Рид, Карл Май и Екзюпери с романа без който не си лягат манекенките - "Звездния принц".
Алоу, "елита", това са романи за втори клас, първи срок, бре.

Невъзможно е да се каже, кой ти е любимият роман, ако си прочел повече от двадесет книги през живота си, това е толкова просто и логично.

събота, 4 октомври 2008 г.

РАЗХОДКА ДО КОВАЧЕВИЦА


Постоянно слушах, колко красиво място е село Ковачевица, до гр. Гоце Делчев. След прекрасно изкарване на басейните на хотел Петрелийски в с. Огняново, решихме да отидем до въпросния виден български архитектурен резерват.

Пътят явно скоро е преасфалтиран, което е много добре за автомобилите и шофьора. Основни точки по пътя са:

1. Веднага след с. Марчево, попадате в цигански катун, кара се бавно с изцяло затворена кола, миризмата е ужасна, циганета се мотат по шосето. Очите на шест.
2. Влизате в с. Лещен, по- малкият брат на Ковачевица и по-добрият. Има добра кръчма, сервитьора се вика с уникална система, каква е, няма да издам. Отидете и вижте.
3. След село Лещен пътят отново е перфектен, попадаме в село Горно Дряново, път няма в него, има някакво пространство за движение на автомобили или всъдеходи. Напред, нищо не може да ни спре!

След тези няколко опорни пункта пристигаме в Ковачевица, красиво е! Снимките по долу говорят за това.
Красиво е нали, но трябва също да ви е запушен носът и да гледате къде ходите. Купчинки човешки екскременти красиво са подредени до ъглите на къщите. Да, това е архитектурен резерват от времето, когато не са знаели къде да крият някой отделяни остатъци от храна. По каменните стени ясно се вижда гравитационният път. Сега разбрах истината за чумата и средновековните улици. Историята е жива. Страхът от зараза също, ако сте с малки деца дръжте ги изкъсо, не се знае къде ще се наврат.
Последната снимка е на хотел, строен по САПАРД, там явно са се справили успешно с проблема.

Е, все пак е красиво.

четвъртък, 2 октомври 2008 г.

СЛЪНЦЕТО В ЗАТИШИЕ

Тази снимка, направена от спътника SOHO на 27.09.2008 г. е характерна за Слънцето за тази година. Това се случва за 200 -тен път , без нито едно петно, чист диск. Справка за други години с чисто Слънце ни отвеждат до 1954 г., когато е имало 241 дни без слънчеви петна.
Снимка направена на 27.09.2001 г., разкрива нашата звезда в съвсем друга светлина.


2001 г. беше годината на слънчевия максимум, с много петна, протуберанси и геомагнитни бури, а 2008 е годината на тишината на Слънцето.

понеделник, 29 септември 2008 г.

ПРЕДЛАГАЛ ЛИ Е СТАЛИН СЪЮЗ НА ХИТЛЕР ПРЕЗ 1942 г.?


Публикуваните в книгата на Владимир Карпов "Генералиссимус" копия от документи станаха най-голяма сензация в историографията на Великата Отечествена. Вече трета година в Русия и зад граница специалистите яростно обсъждат тази информационна бомба. Ако се вярва на разсекретените документи, Сталин е приготвил предателски сговор с Германия. Съгласен е бил да отстъпи гиганстки територии на СССР.

Историята е следната: През февруари 1942 год. Хитлеровите войски са отблъснати от Москва. Сталин заповядва на своите генерали настъпление, но в главата на вожда са съществували и други планове - да подпише таен договор с Германия и да сключи сепаративно примирие. Сталин е утвърдил условията за този договор. Четем:

"1. От 5 май 1942 год., 6 часа, по всички линии на фронта се прекратяват военнните действия. Обявява се примирие до 1 август 1942 год., 18 часа.
2. Започвайки от 1 август 1942 год. до 22 декември 1942 год., германските войски са длъжни да отстъпят на границата, обозначена в схема №1.
Предлага се да се установи граница м/у Германия и СССР по протежението, обозначено на схема №1.
3. След предислокациите на армиите, Въоръжените сили на СССР в края на 1943 год. заедно германските въоръжени сили започват военни действия срещу Англия и САЩ.
4. СССР е готов да разгледа условията за обявяване на мир между нашите страни и да обвини в разпалването на войната международното еврейство в лицето на Англия и САЩ, като през 1943 - 44 год. да проведе съвместни бойни настъпателни действия с цел преустройство на света.

Забележка: В случай на отказ да се изпълнят гореизложените точки, германската войска ще бъде разгромена, а германската държаваще прекрати своето съществуване на политическата карта като такова.
Да се предупреди германското командване за задълженията.

Върховен Главнокомандващ СССР Й.Сталин
Москва, Кремъл, 19 февруари 1942 год."

Да съобщи предложенията на Сталин на германското командване се е паднало на първия зам. на народния комисариат на вътрешните работи Меркулов. Той се отправил в окупирания Мценск, където е провел тайните преговори с групенфюрер от СС.

Рапорта със съкращения:
" В хода на преговорите в Мценск 20 -27 февруари 1942 год. с представители на германското командване ......, германското командване не може да удовлетвори нашите изисквания. На нашата страна е предложено да остане на границата до края на 1942 год по линиите на фронта както са сега, при прекратяване на бойните действия.
Правителството на СССР е длъжно незабавно да приключи с еврейския въпрос, като се отцепят в район в Далечния север, да се изолират, а по-късно и напълно унищожат.
Германското комчандване не изключва създаването на единен фронт срещу Англия и САЩ.
По схема №2 -/за разпределението на света - б.пр./ също има разногласия.
1. Латинска Америка - изцяло германска.
2.Китай да бъде Японски протекторат
3. Арабския свят да бъде Германски протекторат.

В този случай се наблюдават пълно разногласие м/у преговарящите, като представителя на германското командване категорически не вярва германската армия да бъде разгромена и Германия да загуби войната. По негово мнение Русия ще затъне още повече и до няколко години ще има пълна победа на Германия.....................

Първи заместник на народния комисариат
на Вътрешните работи
Меркулов"

Знаем какъв е ходът на историята.


По "Комсомольская правда"

петък, 26 септември 2008 г.

ЗАГАДЪЧНИ СВЕТЛИНИ НА ЛУНАТА

Снимка: Leon Stuart, Columbia University Department of Astronomy

Първото документирано наблюдение на странна светлина на лунната повърхност е на монах от английски манастир и се извършва на 18 юли 1178 г. През май 1715 г. френския астроном Е. Лувил, наблюдавайки лунно затъмнение, забелязъл в левия край на Луната краткотрайни избухвания. Ярка светлина в района на кратера Аристарх е зафиксирана и от астронавтите на Аполо -11 при обиколка на Луната.

Асторофизикът Арлин Кротс ( Arlin Crotts) от Колумбийския университет се опитва да намери отоговор за природата на тези избухвания. Анализирайки повече то 1500 наблюдения на светлини на Луната след полета на Аполо, той стига до извода, че всяко второ избухване е от кратера Аристарх, всяко четвърто от 100 км кратер Платон. В останалите случаи се споменават Морето на Кризите, а също така кратерите Грималди, Тихо, Коперник и Кеплер.

Предположенията на Кротс, е че се наблюдават периодически изригвания на радон. Информацията за наличието на радон на Луната е от детекторите за алфа частици използвани от Аполо -15 и Аполо -16. Кротс предлага следното обяснение, във всички споменати участъци на Луната има пукнатини в лунната кора и чрез тях радона излиза на повърхността. По сметките на Кротс 500 кг радон на лунната повърхност ще формира газовопрашен облак с размери до няколко километра. Този облак може да се намира в устойчиво състояние от 5 до 10 минути, именно толкова е продължителността на фиксираните от различни наблюдатели просветвания. Този облак чувствително би изменил отражателната способност на лунната повърхност.

Ако се открие откъде идва радона, при положение, че Луната е геологически "мъртва" /за разлика от Земята/, това е едно много добро, логическо обяснение на тези кратковременни избухвания.

Има и друга хипотеза, доста хора вярват, че Луната е от изкуствен произход или най- малкото, че там има бази и всички тези светлини са доказателства за това.

А каква ли е истината?

четвъртък, 25 септември 2008 г.

В ЕТИОПИЯ СА ЖИВЕЕЛИ "АНАТОМИЧЕСКИ СЪВРЕМЕННИ" ХОРА ПРЕДИ 195 000 ГОДИНИ

Резултатите от четиридесет годишно изследване на два човешки черепа и кости, намерени през 1967 г. в Южна Етиопия в река Омо, са обобщени в специално издание на списанието Journal of Human Evolution. Тези кости на възраст 195 000 години се явяват най - древните от известните на науката скелетни остатъци на Homo Sapiens. Те са открити в района на с.Кибиш на брега на река Омо в Южна Етиопия през 1967 г. по време на експедиция на The National Museums of Kenya под ръковдството на Ричад Лики ( Richard Leakey). Древните "анатомически съвременни" хора са живели в природни условия, малко отличаващи се от досегашните, използвали са каменни оръдия, характерни за средния палеолит.

Омо1 и Омо2, както условно са наречени нашите предшественици, може най-вероятно да се окажат прословутите митохондриална Ева и игрек - хромозомния Адам, наследници на които се оказваме цялото човечество.


източници: http://www.sciencedirect.com и http://elementy.ru

сряда, 24 септември 2008 г.

ДОСЕЩАНИЯ


снимка: rosenergoatom.ru


Тези дни постоянно се сещам за един стар любим виц:
Приемат нов пациент в психиатрията и докторът го пита:
- Вашето име?
- Петър Велики - отговаря пациента.
- Чудесно, тук имаме много царе!
-Аз не съм цар! - ядосано отговаря пациентът - Аз съм самолетоносачът!

Причината за тези мои досещания е предвижването на едноименния самолетоносач и други бойни кораби от руския Северен флот към Карибския залив. В периода 10-14 ноември ще се проведе мащабно военноморско учение с участието на гореспоменатите кораби и военноморския флот на Венецуела. Акцента на учението е борбата с подводници. Венецуела ще закупи от Русия торпедно и ракетно оръжие на стойност 1,4 млрд. долара. Тези дни няма по-щастлив президент от Уго Чавес, след изпращането на двата руски стратегически бомбадировача, ще посрещне самолетоносача "Петър Велики".
Нещо започва да се случва в света напоследък, САЩ пробваха руската военна машина чрез нещастната Грузия, а руския отговор е учение в "задния двор" на "световния полицай". Дали наистина нова Студена война чука на вратата? Детството ми бе белязано с предишната, най-вероятно децата ми също ще разберат за какво става дума. За развитието на икономиките и на двете супердържави е необходим враг, явно световния тероризъм започна да се изтърква. Друго си е отново да премерват мускули САЩ и Русия.
Сметките, както знаем накрая плащат държавите аутсайдери. Къде ли този път ще бъде България?