петък, 9 октомври 2009 г.

СТРАННО ОБРАЗУВАНИЕ НАД МОСКВА - 08.10.2009

видео: trinixy.ru


На 8.10.2009 г., жителите на Москва са били поразени от атмосферно явление с неясен произход - светеща корона образувана в невисока облачност.

Феноменът, някой го отнасят към категорията от така наречените Hole punch cloud, но няма еднозначна трактовка.

Официалното обяснение -http://www.vesti.ru/doc.html?id=319482&m=2, както обикновено е пълна дивотия.

четвъртък, 8 октомври 2009 г.

СЛЪНЦЕТО В ЗАТИШИЕ V


Както съобщава Space Weather, на 26 и 27 септември 2009 г., космическите станции от комплекса за мониторинг на слънчевата активност STEREO, са регистрирали изхвърляне на вещество от повърхността на Слънцето.

Събитието се явява извънредно интересно по две причини:

Първата причина е мащаба. Изхвърлянето е наблюдавано от апаратите в продължение на повече от 24 часа, а размерите са съпоставими с размерите на самото Слънце.

Втората причина е, че това значително изхвърляне на материя протича на фона на пълното отсъствие на каквито и да е признаци за активност на Слънцето, съгласно единствената методика използвана досега. На фона на липсата на слънчеви петна, падането на скоростта на слънчевия вятър и същественото снижение на абсолютната светимост на Слънцето, на него протичат активни динамични процеси с впечатляващи мащаби.

Всички прогонози за предстоящият слънчев цикъл, строени очевидно на неадекватни модели, претърпяха пълно фиаско.

На днешния ден отново липсват петна на Слънцето, както обикновено.